CENNÍK DOPRAVY:

Trenčiansky kraj            20,-€

Trnavský kraj                 20,-€

Žilinský kraj                    20,-€

Bratislavský kraj            25,-€

Nitriansky kraj                25,-€

Banskobystrický kraj      25,-€

Prešovský kraj               35,-€

Košický kraj                    35,-€

V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška do domu,alebo bytu.

CENA VYNÁŠKY DO DOMU:10,-€

CENA VYNÁŠKY DO BYTU:10,-€ za každé podlažie.